صافي گستر آذر توس
نام کسب و کارصافي گستر آذر توس
توضیحاتجزئیات محصول نوعتهویه نام برندفیلتر گستر مبدا کالاایران توضیحات فیلتر گستر آذر مشهد مجری کلین روم آزمایشگاهی و اتاق تمیز داروسازی مطابق با اصول جی ام پی و ایزو 14644  ساخت تجهیزات کلین روم ...