تولیدی پارافین یاس توانا
نام کسب و کارتولیدی پارافین یاس توانا
توضیحاتفوتس اویل ، محصولی از شرکت تولیدی پارافین یاس توانا میباشد. فوتس اویل به عنوان محصول جانبی فرآیند تولید پارافین جامد می باشد؛ که یک منبع غنی از روغن پایه و اسیدهای چرب آزاد است. طی این فرایند، ز...