تعاونی لبن گستر
نام کسب و کارتعاونی لبن گستر
توضیحاتفول فت سویا اکسترود فلک و روست با کیفیت عالی بفروش میرسد   جهت فراوری دانه خام سویا از روش های مختلفی از قبیل برشته کردن ، میکرونیزاسیون ، اکسپند کردن ، پلت کردن و اکسترود کردن خشک و مرطوب ...