مراوده
فوم بتن فوم بتن
فوم بتن اهورا
نام کسب و کارفوم بتن اهورا
توضیحاتاجرای کفسازی نوین با فوم بتن بجای پوکه با مزایای بسیار بیشتر از جمله قیمت بصرفه ( در کارهای بالا هزارمتر حتی ارزانتر از پوکه) وزن بسیار سبک ( یکسوم پوکه) استحکام بالا و تراز بودنش که هم مقاومتر میکنه ...
فوم بتن مجید فوم بتن مجید
فوم بتن اهورا
نام کسب و کارفوم بتن اهورا
توضیحاتاجرای کفسازی نوین با فوم بتن بجای پوکه با مزایای بسیار بیشتر از جمله قیمت بصرفه ( در کارهای بالا هزارمتر حتی ارزانتر از پوکه) وزن بسیار سبک ( یکسوم پوکه) استحکام بالا و تراز بودنش که هم مقاومتر میکنه ...
اجرای فوم بتن مجید اجرای فوم بتن مجید
فوم بتن اهورا
نام کسب و کارفوم بتن اهورا
توضیحاتجایگزین مناسب پوکه سبکتر سریعتر و عایق همچنین محکم قیمت: ۱۶,۰۰۰ تومان واحد قیمت:...
ثبت نام کنید