فوم بتن مهدی دارابی
نام کسب و کارفوم بتن مهدی دارابی
توضیحاتاجرایی کفسازی به روش فوم بتن..فوم بتن ضمن عایق بودن سبکتر وارزانتر از پوکه باسابقه اجرایی مفید درتهران وحومه خواص فوم بتن: ۱ - پایین بودن بودن ضریب هدایت حرارتی : ۲ - مقاومت در برابر آتش : ۳ - برش ...