شرکت شیمیایی پلی اکتیو
نام کسب و کارشرکت شیمیایی پلی اکتیو
توضیحاتکف حفاری (فوم حفاری) یک عامل کف کننده قوی جهت مصارف حفاری است که ویژگی های کف کنندگی موثری از خود نشان می دهد. فرمول بندی منحصر به فرد آن سازگاری با غلیظ کننده هایی مثل C.M.C که معمولا برای افزایش ...