شركت سپهر پليمر اسپادانا
نام کسب و کارشركت سپهر پليمر اسپادانا
توضیحاتدر ميان فوم هاي مختلف موجود این عایق حرارتی ( فوم پلي استايرن اكسترود يافته XPS ) به دليل داشتن سلولي با ساختار بسته داراي خواص منحصر به فردي است كه در طول زمان ثابت بوده و كاربرد آنها را در موارد خاص...