نانو آداك فناور
نام کسب و کارنانو آداك فناور
توضیحاتجزئیات محصول وزن1 کیلوگرم منبع نیروالکتریکی شماره مدل10 پین نام برندنانو آداک مبدا کالاایران شرایط پرداختانتقال تلگرافی، پی پل توضیحات نوع: 10 پین حداکثر کنونی: 2 آمپر بندر: DN40K...