هیدرولیک کاران
نام کسب و کارهیدرولیک کاران
توضیحاتفیلتراسیون خط برگشت روی تانکی (سری TEF) مشخصات فیلتراسیون هیدرولیک کاربرد: فیلترهای خط برگشت با قابلیت نصب بر روی تانک انواع المنت فیلتر: Stainless steel wire mesh ،Interpor fleece ،Paper مزایا ...