سپار فیلتر ایران
نام کسب و کارسپار فیلتر ایران
توضیحاتسیستم فیلتراسیون گازوئیل SWK-2000-40 Single, Steel - این فیلتر ها با بکارگیری تکنولوژی کاملا جدید و نوین سانتریفیوژ یا همان گریز از مرکز بصورت چند مرحله ایی آنی سوخت 100% تصفیه شده و عاری از هرگونه آب...