آسیا ژوله
نام کسب و کارآسیا ژوله
توضیحاتجزئیات محصول نوعگریس کاربردسایر نام برندآسیا ژوله مبدا کالاایران توصیفیک روغن چسبناک و ویسکوز استفادهبر روی سطوح انواع فیلترهای هوا نظیر فیلترهای فلزی خاصیتنگهداری و فیلتراسیون گرد و غبا...