سپار فیلتر ایران
نام کسب و کارسپار فیلتر ایران
توضیحاتفرآیند جداسازی و فیلتراسیون در فیلترهای سپار Separ Filter منحصر بفرد و ثبت شده می باشد. از برجسته ترین امتیازات فیلتر های سری 2000 اندازه فیزیکی کوچک و رابطه مستقیم آن با میزان جریان موثر سوخت است ...