مراوده
فیلتر اتوماتیک دوبل تیپ افقی فیلتر اتوماتیک دوبل تیپ افقی
آذر کیهان
نام کسب و کارآذر کیهان
توضیحاتفیلتر اتوماتیک دوبل تیپ افقی ورودی و خروجی مورد استفاده در این نوع از فیلترها از 2 تا 12 اینچ و ظرفیت آنها نیز براساس نیاز از 25 تا 1500 متر مکعب متغیر میباشد. فیلترهای تمام اتوماتیک با امکان شس...
فیلتر اتوماتیک تیپ افقی 4 اینچ XLP فیلتر اتوماتیک تیپ افقی 4 اینچ XLP
آذر کیهان
نام کسب و کارآذر کیهان
توضیحاتفیلتر اتوماتیک تیپ افقی 4 اینچ XLP ورودی و خروجی مورد استفاده در این نوع از فیلترها از 2 تا 12 اینچ و ظرفیت آنها نیز براساس نیاز از 25 تا 1500 متر مکعب متغیر میباشد. فیلترهای تمام اتوماتیک با ام...
فیلتر اتوماتیک تیپ افقی LP در اندازه های 4 و 5 و 6 اینچی فیلتر اتوماتیک تیپ افقی LP در اندازه های 4 و 5 و 6 اینچی
آذر کیهان
نام کسب و کارآذر کیهان
توضیحاتفیلتر اتوماتیک تیپ افقی LP در اندازه های 4 و 5 و 6 اینچی ورودی و خروجی مورد استفاده در این نوع از فیلترها از 2 تا 12 اینچ و ظرفیت آنها نیز براساس نیاز از 25 تا 1500 متر مکعب متغیر میباشد. فیلتره...
ثبت نام کنید