مراوده
فیلتر اتوماتیک دوبل تیپ افقی فیلتر اتوماتیک دوبل تیپ افقی
آذر کیهان
نام کسب و کارآذر کیهان
توضیحاتفیلتر اتوماتیک دوبل تیپ افقی ورودی و خروجی مورد استفاده در این نوع از فیلترها از 2 تا 12 اینچ و ظرفیت آنها نیز براساس نیاز از 25 تا 1500 متر مکعب متغیر میباشد. فیلترهای تمام اتوماتیک با امکان شس...
فیلتر اتوماتیک تیپ عمودی در اندازه های مختلف فیلتر اتوماتیک تیپ عمودی در اندازه های مختلف
آذر کیهان
نام کسب و کارآذر کیهان
توضیحاتفیلتر اتوماتیک تیپ عمودی در اندازه های مختلف ورودی و خروجی مورد استفاده در این نوع از فیلترها از 2 تا 12 اینچ و ظرفیت آنها نیز براساس نیاز از 25 تا 1500 متر مکعب متغیر میباشد. فیلترهای تمام اتوم...
فیلتر اتوماتیک تیپ افقی 4 اینچ XLP فیلتر اتوماتیک تیپ افقی 4 اینچ XLP
آذر کیهان
نام کسب و کارآذر کیهان
توضیحاتفیلتر اتوماتیک تیپ افقی 4 اینچ XLP ورودی و خروجی مورد استفاده در این نوع از فیلترها از 2 تا 12 اینچ و ظرفیت آنها نیز براساس نیاز از 25 تا 1500 متر مکعب متغیر میباشد. فیلترهای تمام اتوماتیک با ام...
فیلتر اتوماتیک تیپ افقی LP در اندازه های 4 و 5 و 6 اینچی فیلتر اتوماتیک تیپ افقی LP در اندازه های 4 و 5 و 6 اینچی
آذر کیهان
نام کسب و کارآذر کیهان
توضیحاتفیلتر اتوماتیک تیپ افقی LP در اندازه های 4 و 5 و 6 اینچی ورودی و خروجی مورد استفاده در این نوع از فیلترها از 2 تا 12 اینچ و ظرفیت آنها نیز براساس نیاز از 25 تا 1500 متر مکعب متغیر میباشد. فیلتره...
ثبت نام کنید