آذر کیهان
نام کسب و کارآذر کیهان
توضیحاتفیلتر توری کوتاه (نرمال) 3 اینچ شرکت نوین ایده آذر کیهان به عنوان تنها نماینده این برند در ایران در تلاش است در راستای ارتقا سطح کیفی تجهیزات آبیاری گامی بلند در مسیر کمک به گسترش آبیاری نوین در کش...