راهبران نوین مهر
نام کسب و کارراهبران نوین مهر
توضیحاتاز قطعات کاربردی در صنایع ذوب و ریخته گری عمدتاً می توان به ترموکوپل های یکبار مصرف جهت اندازه گیری مذاب و انواع فیلترهای سرامیکی به قطرهای مختلف از جنس کوردریتی جهت یکنواخت شدن جریان مذاب نام برد. ...