فنی مهندسی آبسان پالایش
نام کسب و کارفنی مهندسی آبسان پالایش
توضیحاتفیلتر شنی و کربنی تحت فشار به منظور حذف ناخالصی ها، کدورت و ذرات معلق (suspended solids) تا قطر 50 میکرون از آب و فیلترهای کربنی جهت حذف کلر آزاد، رنگ، طعم, بو و مواد آلی موجود در آب مورد استفاده قرار...