مراوده
اتاق تمیز (کلین روم) مخصوص داروسازی برند فیلتر گستر اتاق تمیز (کلین روم) مخصوص داروسازی برند فیلتر گستر
صافي گستر آذر توس
نام کسب و کارصافي گستر آذر توس
توضیحاتجزئیات محصول نوعتهویه نام برندفیلتر گستر مبدا کالاایران توضیحات فیلتر گستر آذر مشهد مجری کلین روم آزمایشگاهی و اتاق تمیز داروسازی مطابق با اصول جی ام پی و ایزو 14644  ساخت تجهیزات کلین روم ...
فیلتر صنعتی و بیمارستانی هپا H13 کلین روم، فیلتر گستر فیلتر صنعتی و بیمارستانی هپا H13 کلین روم، فیلتر گستر
صافي گستر آذر توس
نام کسب و کارصافي گستر آذر توس
توضیحاتجزئیات محصول نوعسیستم های HVAC نام برندفیلتر گستر مبدا کالاایران فیلتر هپا H131000000 فیلتر اولپا10000 توضیحات تولید انواع فیلتر های صنعتی و بیمارستانی  فیلتر کیسه ای هواساز بیمارستانی ...
ثبت نام کنید