خورشید پالایه یزد
نام کسب و کارخورشید پالایه یزد
توضیحاتفروش فیلتر های کیسه ای فیلترهای کیسه ای و فیلترهای کیسه ای پلیسه دار با چین اضافه برای انواع مختلف محفظه های کیسه ای و صنایع مختلف: شرکت خورشید پالایه یزد تعداد زیادی از با کیفیت ترین فیلترهای کیسه ...