قالب سازی فراهانی
نام کسب و کارقالب سازی فراهانی
توضیحاتقالب سه راهی 45*315 قالب سه راهی از سایز 63 الی 135 با توجه به مدل در خواستی شما طراحی و ساخته میشود با توجه به استاندارد های موجود و ما برای کیفیت عالی و جلب رضایت شما برای ساخت ماتریس (بدنه) از ف...