بوذرجمهر صنعت
نام کسب و کاربوذرجمهر صنعت
توضیحاتقالب های فلزی مدولار که قالب های همه کاره یا چندمنظوره نیز نامیده می شوند بر اساس ابعاد عرضی 5 سانتی متری (مضرب های عدد 5) طراحی و ساخته شده است. این قالب ها که در ابعاد و اندازه های متنوعی تولید م...