فروشگاه فرش دستباف
نام کسب و کارفروشگاه فرش دستباف
توضیحاتقالیچه دستبافت ترکمنی نقشه خشتی آدم و حوا بافت ترکمن صحرا که اشکال و طرح بسیار زیبای آن فرش را منحصر به فرد کرده است. در این فرش از اشکال هندسی و نقوش حیوانات و انسان استفاده شده است و رنگ حاشیه آن...