مراوده
گلیم فرش سوزنی دستبافت ترکمن طرح خشتی گلیم فرش سوزنی دستبافت ترکمن طرح خشتی
فروشگاه فرش دستباف
نام کسب و کارفروشگاه فرش دستباف
توضیحاتگلیم فرش سوزنی دستبافت ترکمن طرح خشتی ابعاد : 200 * 130 سانتی متر شکل : مستطیل نوع بافت : دستبافت محل بافت : بافته شده توسط بافندگان ترکمن صحرا طرح : خشتی جنس چله : پنبه جنس کف : ...
گلیم سوزنی دستبافت ترکمن طرح خشتی پرنده گلیم سوزنی دستبافت ترکمن طرح خشتی پرنده
فروشگاه فرش دستباف
نام کسب و کارفروشگاه فرش دستباف
توضیحاتگلیم سوزنی دستبافت ترکمن طرح خشتی پرنده ابعاد : 200 * 130 سانتی متر شکل : مستطیل نوع بافت : دستبافت محل بافت : بافته شده توسط بافندگان ترکمن صحرا طرح : خشتی پرنده جنس چله : پنبه ج...
قالیچه طرح ماری گول پشم در پشم دستبافت ترکمن قالیچه طرح ماری گول پشم در پشم دستبافت ترکمن
فروشگاه فرش دستباف
نام کسب و کارفروشگاه فرش دستباف
توضیحاتقالیچه طرح ماری گول پشم در پشم دستبافت ترکمن سایز : یک و نیم متری ابعاد : 150 * 100 سانتی متر شکل : مستطیل نوع بافت : دستبافت محل بافت : بافته شده توسط بافندگان ترکمن صحرا طرح : ماری...
قالیچه دستباف طرح ماری گول پشم در پشم ترکمن قالیچه دستباف طرح ماری گول پشم در پشم ترکمن
فروشگاه فرش دستباف
نام کسب و کارفروشگاه فرش دستباف
توضیحاتقالیچه دستباف طرح ماری گول پشم در پشم ترکمن سایز : یک و نیم متری ابعاد : 150 * 100 سانتی متر شکل : مستطیل نوع بافت : دستبافت محل بافت : بافته شده توسط بافندگان ترکمن صحرا طرح : ماری ...
قالیچه دستباف طرح آلاچیق پشم در پشم ترکمن قالیچه دستباف طرح آلاچیق پشم در پشم ترکمن
فروشگاه فرش دستباف
نام کسب و کارفروشگاه فرش دستباف
توضیحاتقالیچه دستباف طرح آلاچیق پشم در پشم ترکمن سایز : یک و نیم متری ابعاد : 150 * 100 سانتی متر شکل : مستطیل نوع بافت : دستبافت محل بافت : بافته شده توسط بافندگان ترکمن صحرا طرح : خشتی پر...
قالیچه دستبافت طرح خشتی پرنده پشم در پشم ترکمن قالیچه دستبافت طرح خشتی پرنده پشم در پشم ترکمن
فروشگاه فرش دستباف
نام کسب و کارفروشگاه فرش دستباف
توضیحاتقالیچه دستبافت طرح خشتی پرنده پشم در پشم ترکمن سایز : یک و نیم متری ابعاد : 150 * 100 سانتی متر شکل : مستطیل نوع بافت : دستبافت محل بافت : بافته شده توسط بافندگان ترکمن صحرا طرح : خش...
قالیچه دستبافت یک و نیم متری طرح قشقایی گل ابریشم ترکمن قالیچه دستبافت یک و نیم متری طرح قشقایی گل ابریشم ترکمن
فروشگاه فرش دستباف
نام کسب و کارفروشگاه فرش دستباف
توضیحاتقالیچه دستبافت یک و نیم متری طرح قشقایی گل ابریشم ترکمن سایز : یک و نیم متری ابعاد : 150 * 100 سانتی متر شکل : مستطیل نوع بافت : دستبافت محل بافت : بافته شده توسط بافندگان ترکمن صحرا ...
قالیچه دستباف یک و نیم متری طرح قشقایی گل ابریشم ترکمن قالیچه دستباف یک و نیم متری طرح قشقایی گل ابریشم ترکمن
فروشگاه فرش دستباف
نام کسب و کارفروشگاه فرش دستباف
توضیحاتقالیچه دستباف یک و نیم متری طرح قشقایی گل ابریشم ترکمن سایز : یک و نیم متری ابعاد : 150 * 100 سانتی متر شکل : مستطیل نوع بافت : دستبافت محل بافت : بافته شده توسط بافندگان ترکمن صحرا ...
قالیچه طرح قشقایی گل ابریشم دستبافت ترکمن قالیچه طرح قشقایی گل ابریشم دستبافت ترکمن
فروشگاه فرش دستباف
نام کسب و کارفروشگاه فرش دستباف
توضیحاتقالیچه طرح قشقایی گل ابریشم دستبافت ترکمن سایز : حدود 2 متر ابعاد : 170 * 110 سانتی متر شکل : مستطیل نوع بافت : دستبافت محل بافت : بافته شده توسط بافندگان ترکمن صحرا طرح :قشقایی ن...
فرش کناره طرح بازو بندی پشم در پشم دستبافت ترکمن فرش کناره طرح بازو بندی پشم در پشم دستبافت ترکمن
فروشگاه فرش دستباف
نام کسب و کارفروشگاه فرش دستباف
توضیحاتفرش کناره طرح بازو بندی پشم در پشم دستبافت ترکمن ابعاد : 200 * 80 سانتی متر شکل : مستطیل نوع بافت : دستبافت محل بافت : بافته شده توسط بافندگان ترکمن صحرا طرح : بازو بندی نوع رنگ : گی...
فرش کناره طرح شانگی پشم در پشم دستبافت ترکمن فرش کناره طرح شانگی پشم در پشم دستبافت ترکمن
فروشگاه فرش دستباف
نام کسب و کارفروشگاه فرش دستباف
توضیحاتفرش کناره طرح شانگی پشم در پشم دستبافت ترکمن ابعاد : 200 * 80 سانتی متر شکل : مستطیل نوع بافت : دستبافت محل بافت : بافته شده توسط بافندگان ترکمن صحرا طرح : شانگی نوع رنگ : گیاهی ج...
قالیچه دستباف خشتی گلدانی پشم در پشم ترکمن قالیچه دستباف خشتی گلدانی پشم در پشم ترکمن
فروشگاه فرش دستباف
نام کسب و کارفروشگاه فرش دستباف
توضیحاتقالیچه دستباف خشتی گلدانی پشم در پشم ترکمن سایز : یک متری ابعاد : 130 * 80 سانتی متر شکل : مستطیل نوع بافت : دستبافت محل بافت : بافته شده توسط بافندگان ترکمن صحرا طرح : خشتی گلدانی ...
قالیچه دستبافت طرح بازو بندی پشم در پشم ترکمن قالیچه دستبافت طرح بازو بندی پشم در پشم ترکمن
فروشگاه فرش دستباف
نام کسب و کارفروشگاه فرش دستباف
توضیحاتقالیچه دستبافت طرح بازو بندی پشم در پشم ترکمن سایز : یک متری ابعاد : 130 * 80 سانتی متر شکل : مستطیل نوع بافت : دستبافت محل بافت : بافته شده توسط بافندگان ترکمن صحرا طرح : بازو بندی ...
قالیچه دستبافت طرح آلاچیق پشم در پشم ترکمن قالیچه دستبافت طرح آلاچیق پشم در پشم ترکمن
فروشگاه فرش دستباف
نام کسب و کارفروشگاه فرش دستباف
توضیحاتقالیچه دستبافت طرح آلاچیق پشم در پشم ترکمن سایز : یک متری ابعاد : 130 * 80 سانتی متر شکل : مستطیل نوع بافت : دستبافت محل بافت : بافته شده توسط بافندگان ترکمن صحرا طرح : آلاچیق نوع...
قالیچه دستبافت طرح شانگی پشم در پشم ترکمن قالیچه دستبافت طرح شانگی پشم در پشم ترکمن
فروشگاه فرش دستباف
نام کسب و کارفروشگاه فرش دستباف
توضیحاتقالیچه دستبافت طرح شانگی پشم در پشم ترکمن سایز : یک متری ابعاد : 130 * 80 سانتی متر شکل : مستطیل نوع بافت : دستبافت محل بافت : بافته شده توسط بافندگان ترکمن صحرا طرح : شانگی نوع ر...
فرش دستبافت زمینه سفید ترکمن طرح بازو بندی در انواع سایزهای مختلف فرش دستبافت زمینه سفید ترکمن طرح بازو بندی در انواع سایزهای مختلف
فروشگاه فرش دستباف
نام کسب و کارفروشگاه فرش دستباف
توضیحاتفرش دستبافت زمینه سفید ترکمن طرح بازو بندی در انواع سایزهای مختلف شکل : مستطیل نوع بافت : دستبافت محل بافت : بافته شده توسط بافندگان ترکمن صحرا طرح : بازو بندی نوع رنگ : گیاهی جنس چل...
ثبت نام کنید