دکتر علی اکبر خادمی
نام کسب و کاردکتر علی اکبر خادمی
توضیحاتارائه خدمات حقوقی ، قراردادی و داوری داخلی و بین المللی بنیاد وکالت ایرانیان شماره ثبت 36887 با بهره مندی از وکلا و مشاوران حقوقی کارآزموده داخلی و بین المللی   خدمات: مشاوره حقوقی، ...