شرکت دارو سازی طب مفید
نام کسب و کارشرکت دارو سازی طب مفید
توضیحاتقرص آتورواستاتین به سه صورت زیر، توسط شرکت داروسازی مفید تولید و عرضه می گردد: - ليپيمد® 10 : قرص بیضی شکل با روکش نازک سفید رنگ حاوی 10 میلیگرم ماده موثره آتورواستاتین (به صورت کلسیم تری هیدرات) د...