شرکت داروسازی سامی ساز
نام کسب و کارشرکت داروسازی سامی ساز
توضیحاتقرص آلگزافن 60 ، 120 و 180 میلی گرم (فکسوفنادین هیدروکلراید) نام ژنریک دارو : فگزوفنادین شکل دارویی : قرص روکشدار دسته دارویی : آنتقرص آلگزافنی هیستامین این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز...