داروسازی رازک
نام کسب و کارداروسازی رازک
توضیحاتقرص آنتی هیستامین دکونژستانت کلرفنیرآمین مالئات 4/ فنیل افرین هیدروکلراید 10 میلیگرم قرص خط دار آنتی هیستامین دکونژستانت جهت برطرف کردن موقتی علائم حساسیت مانند آبریزش از چشم و بینی، سرفه و عطسه و ...