شرکت داروسازی پورسینا
نام کسب و کارشرکت داروسازی پورسینا
توضیحاتقرص استامینوفن کدئین 20-300 میلی گرم نام محصول استامینوفن کدئین دسته دارویی داروهای ضد تب و ضد درد شکل دارویی 100 عدد قرص خط دار و هر قرص حاوی : استامینوفن 300 میلی گرم کدئین...