رستا (راهبران سامانه هاي تجاري ايرانيان)
نام کسب و کاررستا (راهبران سامانه هاي تجاري ايرانيان)
توضیحاتجزئیات محصول نام برندHerbEMarket مبدا کالاایران شکل دارویی30 عدد قرص روکشدار 150 ميلي گرم اجزا فراوردهعصاره خشک ريشه گزنه مواد موثرهپلي ساکاريدها، فيتواسترولها، فلاونوئيدها، اسيدهاي تري ترپن...