شرکت داروسازی دانا
نام کسب و کارشرکت داروسازی دانا
توضیحاتقرص و کپسول زاکسیم 200 و 400 میلی گرم زاکسیم (سفیکسیم) آنتی بیوتیکی از دسته سفالوسپورینهای نسل سوم است که بصورت خوراکی در درمان عفونت های از جمله gonorrhoea,otitis media, pharyngitis, bronchitis and ...