شرکت توسعه صنعت شاری
نام کسب و کارشرکت توسعه صنعت شاری
توضیحاتقرص زتروبایول 10 میلی گرم نام ژنریک : ازتیمایب دوزها: 10 mg گروه فارماکوکنیک: پایین آورنده چربی دسته دارویی : کاهنده چربی خون موارد مصرف قرص زتروبایول : ازتیمایب: زتروبایول به صورت ت...