شرکت دارو سازی رامو فارمین
نام کسب و کارشرکت دارو سازی رامو فارمین
توضیحاتکاربرد اصلی قرص رانیتیدین در درمان زخم معده و گاستریت است. این دارو در درمان کوتاه مدت زخم‌های فعال دوازدهه یا زخمهای فعال و خوش‌ خیم معده، (در مقادیر کم برای پیشگیری از عود زخم دوازدهه مصرف می‌ شود)،...