شرکت تولیدی محصولات قندی نائب
نام کسب و کارشرکت تولیدی محصولات قندی نائب
توضیحاتتولید کننده نبات شاخه و چوبدار نبات های مخصوص با پر زعفران در دو نوع شاخه و چوبی قند طعم دار نبات های چوبی طعم دار در ۲۰ طعم مختلف و جذاب تولید کننده نمونه استان اصفهان با برند نائب نبا...