شرکت داروسازی فرشته جویان
نام کسب و کارشرکت داروسازی فرشته جویان
توضیحاتقرص زینک و ویتامین ث سندروس 33% 5mg  (Zinc(gluconate 250% 200mg Vitamin C روی : روی یکی از عناصری است که بعد از آهن، فراوانترین عنصر کمیاب در بدن به شمار می رود. این عنصر در فع...