شرکت توسعه صنعت شاری
نام کسب و کارشرکت توسعه صنعت شاری
توضیحاتقرص سوفوسبوویر (سوفوویر) شاری 400 میلی گرم نام برند : سوفوسبوویر نام تجاری : ®Sofovir Shari گروه فارماکوکنیک : ضد ويروس سیستمیک  اثرات فارماکولوژیک و مکانیسم اثر قرص سوفوسبوویر : سو...