داروسازی دکتر عبیدی
نام کسب و کارداروسازی دکتر عبیدی
توضیحاتقرص سوفیرا (سوفوسبوویر) 400 میلی گرم نام تجاری : سوفیرا نام ژنریک : سوفوسبوویر دسته دارویی : ضد ویروس - ممانعت کننده نوکلئوتیدی شکل دارویی : قرص روکشدار سوفیرا بـه صـورت قـرص های خـوراک...