شرکت دارو سازی طب مفید
نام کسب و کارشرکت دارو سازی طب مفید
توضیحاتقرص ایزیکام جهت درمان بیماری پارکینسون به کار می رود (پیش ساز دوپامین با یک مهار کننده دکربوکسیلاز) موارد مصرف قرص ایزیکام : بیماری پارکینسون (لرزش های موجی، بیماری با لرزش های شدید، کندی در حرکات و...