مجتمع صنایع دینه ایران
نام کسب و کارمجتمع صنایع دینه ایران
توضیحاتقرص گیاهی روکشدار شیکوریدین دسته دارویی : اشتها آور ، مقوی بسته بندی و شکل دارویی : هر جعبه حاوی 5 بليستر 10 تايی قرص روکشدار می باشد. موارد مصرف قرص گیاهی روکشدار شیکوریدین : به عنوان مکمل گی...