مراوده
کلید شیشه ای فلاش تانک توکار Oceania دو ظرفیته کلید شیشه ای فلاش تانک توکار Oceania دو ظرفیته
TinDepot
نام کسب و کارTinDepot
توضیحاتکلید فلاش تانک توکار شیشه ای Oli Oceania دو ظرفیته یکی از زیباترین کلیدهای این شرکت میباشد. ضخامت این کلید ۵ میلی متر است و دارای تنوع رنگی بالا قابل سفارش در رنگهای متنوع است. این کلید قابل نصب بر رو...
فلاش تانک توکار Oli۷۴ Sanitarblock پلاس فلاش تانک توکار Oli۷۴ Sanitarblock پلاس
TinDepot
نام کسب و کارTinDepot
توضیحاتفلاش تانک توکار (سیفون توکار) OLI ۷۴ Sanitarblock پلاس دو ظرفیته یکی از پرفروش ترین و جدیدترین محصولات شرکت ایتالیایی اولی میباشد. این فلاش تانک دارای دریچه های کنترل صداست که باعث بیصدا بودن این فلاش...
فلاش تانک توکار Oli ۷۴ پلاس دو ظرفیته (۶-۳) فلاش تانک توکار Oli ۷۴ پلاس دو ظرفیته (۶-۳)
TinDepot
نام کسب و کارTinDepot
توضیحاتفلاش تانک توکار (سیفون توکار) Oli۷۴ پلاس دو ظرفیته جدیدترین سیستم فلاش تانک شرکت اولی است. این فلاش تانک دارای دریچه های کنترل صداست که باعث بیصدا بودن این فلاش تانک در هنگام کار می شود. همچنین سیستم ...
کلید فلاش تانک توکار Oli iPlate دو ظرفیته کلید فلاش تانک توکار Oli iPlate دو ظرفیته
TinDepot
نام کسب و کارTinDepot
توضیحاتکلید فلاش تانک توکار (سیفون توکار) OLI iPlate دو ظرفیته یکی از زیباترین کلیدهای این شرکت میباشد. ضخامت این کلید تنها ۶ میلی متر است و دارای تنوع رنگی بالا و قابل سفارش در رنگهای متنوع است. این کلید قا...
کلید فلاش تانک توکار Oli Ria دو ظرفیته کلید فلاش تانک توکار Oli Ria دو ظرفیته
TinDepot
نام کسب و کارTinDepot
توضیحاتکلید فلاش تانک توکار (سیفون توکار) Oli Ria دو ظرفیته یکی از زیباترین کلیدهای این شرکت میباشد. ضخامت این کلید ۱۷ میلی متر است و دارای تنوع رنگی بالا قابل سفارش در رنگهای متنوع است. این کلید قابل نصب بر...
فلاش تانک توکار Oli BetterSimflex پلاس فلاش تانک توکار Oli BetterSimflex پلاس
TinDepot
نام کسب و کارTinDepot
توضیحاتفلاش تانک توکار (سیفون توکار) OLI BetterSimflex پلاس دو ظرفیته یکی از پرفروش ترین و جدیدترین محصولات شرکت ایتالیایی اولی میباشد. این فلاش تانک دارای دریچه های کنترل صداست که باعث بیصدا بودن این فلاش ت...
فلاش تانک توکار Oli۷۴ Simflex پلاس دوظرفیته فلاش تانک توکار Oli۷۴ Simflex پلاس دوظرفیته
TinDepot
نام کسب و کارTinDepot
توضیحاتفلاش تانک توکار (سیفون توکار) OLI۷۴ Simflex پلاس دو ظرفیته یکی از پرفروش ترین و از جدیدترین محصولات شرکت ایتالیایی اولی میباشد. این فلاش تانک دارای دریچه های کنتل صداست که باعث بیصدا بودن این فلاش تان...
کلید فلاش تانک توکار Oli Metal Dual دو ظرفیته کلید فلاش تانک توکار Oli Metal Dual دو ظرفیته
TinDepot
نام کسب و کارTinDepot
توضیحاتکلید دو زمانه فلاش تانک توگار تماما استینلس استیل قیمت: ۴۲۰,۰۰۰ تومان واحد قیمت:...
کلید فلاش تانک توکار Oli Karisma پنوماتیک ۲ ظرفیته کلید فلاش تانک توکار Oli Karisma پنوماتیک ۲ ظرفیته
TinDepot
نام کسب و کارTinDepot
توضیحاتکلید فلاش تانک توکار (سیفون توکار) OLI Karisma دو ظرفیته پنوماتیک یکی از زیباترین کلیدهای این شرکت میباشد. ضخامت این کلید ۱۲ میلی متر است و دارای تنوع رنگی بالا و قابل سفارش در رنگهای متنوع است. این ک...
کلید فلاش تانک توکار Oli Slim دو ظرفیته کلید فلاش تانک توکار Oli Slim دو ظرفیته
TinDepot
نام کسب و کارTinDepot
توضیحاتکلید فلاش تانک توکار (سیفون توکار) OLI SLIM دو ظرفیته یکی از زیباترین کلیدهای این شرکت میباشد. ضخامت این کلید تنها ۶ میلی متر است و دارای تنوع رنگی بالا و قابل سفارش در رنگهای متنوع است. این کلید قابل...
ثبت نام کنید