کیمیکس
نام کسب و کارکیمیکس
توضیحاتژل میکروسیلیس کیمیکس نوعی مکمل بتن است که باعث کاهش ترک ها و ارتقاء نسبی مقاومت های فشاری، کششی و خمشی در بتن می شود استفاده از انواع ژل میکروسیلیس کیمیکس بهترین روش برای کاهش ترک های پلاستیک و بالا ب...