مراوده
نوشیدنی پروتئینی تخم مرغ لیوانی 200 سی سی، دکتر سان نوشیدنی پروتئینی تخم مرغ لیوانی 200 سی سی، دکتر سان
پارس آیلین مهر (دکترسان)
نام کسب و کارپارس آیلین مهر (دکترسان)
توضیحاتجزئیات محصول نام برنددکتر سان مبدا کالاایران عمر مفید2 سال مورد مصرفخوراک منشاءمرغ چربی0.1165 گرم انرژی67.421 کیلوکالری پروتئین6.0935 گرم کربوهیدرات83.519 گرم توضیحات ✓ محتوی مقدا...
مایع سفیده تخم مرغ خالص لیوانی 200 سی سی، دکتر سان مایع سفیده تخم مرغ خالص لیوانی 200 سی سی، دکتر سان
پارس آیلین مهر (دکترسان)
نام کسب و کارپارس آیلین مهر (دکترسان)
توضیحاتجزئیات محصول نام برنددکتر سان مبدا کالاایران عمر مفید2 سال مورد مصرفآشپزی منشاءمرغ چربی0 گرم انرژی52 گرم پروتئین24 گرم کربوهیدارت0.7 گرم توضیحات ✓ محتوی مقدار بالایی از آلبومین  ✓...
پودر مکمل پروتئینی کربو پاور بسته 5 کیلوگرمی، دکتر سان پودر مکمل پروتئینی کربو پاور بسته 5 کیلوگرمی، دکتر سان
پارس آیلین مهر (دکترسان)
نام کسب و کارپارس آیلین مهر (دکترسان)
توضیحاتجزئیات محصول نام برنددکتر سان مبدا کالاایران عمر مفید2 سال بسته بندیبطری پلاستیکی محتویاتپودر مکمل پروتئینی کربو سنبزرگ سال نوع محصولخوراک چربی0.01 گرم انرژی170کیلوکالری پروتئین0.0...
پودر مکمل پروتئینی کربو پاور بسته سه کیلوگرمی، دکتر سان پودر مکمل پروتئینی کربو پاور بسته سه کیلوگرمی، دکتر سان
پارس آیلین مهر (دکترسان)
نام کسب و کارپارس آیلین مهر (دکترسان)
توضیحاتجزئیات محصول نام برنددکتر سان مبدا کالاایران عمر مفید2 سال بسته بندیبطری پلاستیکی محتویاتپودر مکمل پروتئینی کربو سنبزرگ سال نوع محصولخوراک چربی0.01 گرم انرژی176 کیلوکالری پروتئین0....
پودر مکمل پروتئینی کربو پاور بسته یک کیلویی، دکتر سان پودر مکمل پروتئینی کربو پاور بسته یک کیلویی، دکتر سان
پارس آیلین مهر (دکترسان)
نام کسب و کارپارس آیلین مهر (دکترسان)
توضیحاتجزئیات محصول نام برنددکتر سان مبدا کالاایران عمر مفید2 سال بسته بندیبطری پلاستیکی محتویاتپودر مکمل پروتئینی کربو سنبزرگ سال نوع محصولخوراک چربی0.01گرم انرژی170 کیلوکالری پروتئین0.0...
ثبت نام کنید