شرکت پاپک مگنت
نام کسب و کارشرکت پاپک مگنت
توضیحاتمگنت باربردار الکتریکی چهار گوش یکی از مؤثرترین دستگاه های تولیدی جهت حمل ورق، بیلت، بلوم و اسلب و میلگرد می باشد. مزایای مگنت باربردار الکتریکی چهار گوش : طراحی مهندسی و ریخته گری شده هسته مغ...