شرکت پاپک مگنت
نام کسب و کارشرکت پاپک مگنت
توضیحاتدر کارخانجات صنعتی و معادن، وجود قطعات آهنی نظیر ناخن لودر و قطعات سرندها و پیچ هابه همراه مواد اولیه خسارات جدی به تجهیزات و ماشین آلات وارد کرده و باعث توقف تولید می گردند. با نصب جدا کننده مغناطیسی...