شرکت کانی مغناطیس
نام کسب و کارشرکت کانی مغناطیس
توضیحاتلیفت مگنت - مگنت جرثقیل- مگنت بالابر لیفت مگنت - مگنت جرثقیل- مگنت بالابر جهت جابه جایی قطعات سنگین دو مدل لیفت مگنت معرفی میگردد: ♦️لیفت مگنت دائم ♦️لیفت مگنت الکتریکال 🟥لیفت مگنت دائم لیفت مگنت...