شرکت نیکارو
نام کسب و کارشرکت نیکارو
توضیحاتليفت مگ (مگنت دستی) دستگاهی است كه از طريق نيروی مغناطيسی آهنرباهای دائمی كه در آن تعبيه شده اند، قادر است تا بدون جوش دادن قلاب و يا به كارگيری زنجير يا تسمه قطعات سنگين آهنی را به راحتی و با اطمينان...