شرکت کانی مغناطیس
نام کسب و کارشرکت کانی مغناطیس
توضیحاتمگنت اورباند خود تمیزکن - مگنت سپراتور خود تمیزکن مگنت اورباند خود تمیزکن - مگنت سپراتور خود تمیزکن ، با نصب جداکننده مغناطیسی پر قدرت سری اتوماتیک می توان قطعات آهنی را از بار جدا نموده و به صورت ...