تسلا مگنت
نام کسب و کارتسلا مگنت
توضیحاتتولید و فروش مگنت مخروطیاین مجموعه تولید کننده جداکننده های مغناطیسی درون خطی لوله ای ( آهنربای مخروطی ) برای جداسازی کامل فلزات آهنی از مواد فله در خطوط لوله انتقال که مواد در آن به صورت سقوط آزاد حر...