گروه صنعتی جلیس
نام کسب و کارگروه صنعتی جلیس
توضیحاتبا توجه به اندازه کتابخانه چوبی بنفشه 7 که امکان قرار دادن 4 ردیف زونکن در آن وجود دارد ، این کتابخانه برای بخشهای بایگانی ادارات و سازمانها بسیار مناسب میباشد . رنگ بندی های کتابخانه چوبی بنفشه 7 : ...