صنايع شيميايي رزين و چسب شمال
نام کسب و کارصنايع شيميايي رزين و چسب شمال
توضیحاتجزئیات محصول نام برندشرکت صنایع شیمیایی رزین و چسب شمال کاربردسایر,بسته بندی طبقه بندی(چسب حرارتی (هات ملت مبدا کالاایران کاربردکیسه خرید، کیسه های کاغذی بسته بندی در کیسهکیسه ۲۰ کیلویی ...