آگهی های فروش
نام کسب و کارآگهی های فروش
توضیحاتاحتراماً شرکت ماشین سازی اراک جهت پروژه های جاری خود نیاز به کرایه و خرید گرداننده مخازن 250 تنی ( خود تنظیم )  به تعداد 1 جفت را دارد. لذا خواهشمند است 1- مبلغ کرایه یک جفت گرداننده 250 تن را بصورت...